Matematyka Dyskretna: grupa 2

Zajecia odbywają się w środy, w godzinach 9.30-12.00 (z 15 minutową przerwą).

Mój dyżur: wtorek 14.00 - 16.00.

Tabela aktywności
Na jednych zajęciach można dostać maksymalnie dwa plusy.
O - obecność, N - nieobecność nieusprawiedliwiona, U - nieobecność usprawiedliwiona, z - zadanie pisemne.
Student 1.III8.III15.III22.III29.III
DW
5.IV12.IV19.IV26.IV 10.V17.V24.V31.V 7.VI14.VI kol1kol2 razemZal
Adamowski Adam ONOO  ONO  NN+N N     1 
Helm Piotr ++OO  O+O  OO+O +     5 
Homoncik Tomasz +OOO  OOO  OO+O O     2 
Jankowski Rafał O+OO  OOO  UO+O O     2 
Kaczmarek Mateusz ++O+O  ++++  +O++ +z     12 
Kapała Szymon O++++z++  ++++++  ++++++ +z     21 
Kaszuba Rafał O+z+z+  +++  O++O ++z     13 
Kondratek Mikołaj +OOzO  +O+  NO+O O     5 
Krutul Michał +O+0  O+O  +O+O O     5 
Kurek Jacek N++Oz+  N++  ON++ ++     10 
Mełech Jan ++++++  O+O  OO+O O     8 
Podhajski Marcin OOOO  OO+  OO+O N     2 
Skrodzki Radosław +OOzO  OO+  O0+O O     3 
Wawak Tomasz +++O+  O++  +N+N ++     10 
Wroński Łukasz ++OO  OOO  OO+O O     3 
Wytrwał Mateusz NNNN  NN+  +O+O +     4 
Zieliński Tomasz O+++++z++  +++++  ++++ ++z     20 
Żurek Piotr ++OON  OOO  OO+O O     3